Category Archives: Töötud

4 omadust, mis aitavad tööle saada ka ilma eelneva töökogemuseta

Kas sa teadsid, et värske koolilõpetaja, kellel puudub varasem töökogemus, suudab edukalt konkureerida antud valdkonnas töötanud vana kalaga? On olemas neli olulist omadust, mida üks väärtuslik töötaja peab omama ja töökogemus ei kuulu nende hulka.

1. Tööeetika: Väärtuste kogum, mis põhineb kõval tööl ja püüdlikkusel.

Kuidas seda näidata? Kirjelda tegevusi – tööd, ülesanded, ptööpraktikad, klassid, õppeprogrammivälised tegevused, nagu sport või klubid, mis nõuavad tugevust, motivatsiooni, eesmärgitunnetust ning kindlat soovi end arendada.

2. Alandlikkus: Võime ja soov olla õpetatav.

Kuidas seda näidata: Kui räägid oma töötamise stiilist, siis räägi mõnest keerulisest olukorrast, mil palusid abi. Meeskonnatööst rääkidest rõhuta, et oled valmis koostööks. Ära häbene rääkida mõnest piinlikust olukorrast või valest valikust ja too siis eraldi välja, mida sa sellest õppisid.

3. Ausus: kaasasündinud omadus teha seda, mis on õige, hoolimata vastupidisest mõjutusest.

Kuidas seda näidata:  Räägi ühest oma suurimast pettumusest või ebaõnnestumisest ja sellest, kuidas sa võtsid vastutuse selle suhtes. Räägi olukorrast, mis oli moraalselt mitmeti mõistetav ning ka sellest, kuidas sa selle olukorra lahendasid. Võta vastutus oma edu ja oma ebaõnnestumiste suhtes.

4. Küpsus: Tõsidus, läbimõeldud tegevus ja teadlikkus mõtetes ning tegudes.

Kuidas seda näidata: Anna intervjueerijale teada, millisena sa näed end aastate pärast, et ta saaks hinnata kui realistlikud on su unistused ja eesmärgid. Räägi elukogemusest, mis on sind vormides teheks sind selliseks, nagu oled praegu. Näita oma näidetega, et oled hea suhtleja ning et oled võimeline tegutsema erinevates emotsionaalsetes olukordades.

Allikas

 

Advertisements

1 kommentaar

Filed under Nõuanded, Tööhõive, Tööotsing, Töötud

Palgaläbirääkimised

Enne palga üle läbirääkimiste pidamise algust peaks endale selgeks tegema iseenda ja oma töö väärtuse. Uuri erinevate ja sarnaste töökohtade palgataset, et oleksid valmis läbi rääkima väärilise tasu üle.

Kui ennast alahindad, siis pole ka tööandjal põhjust sind kõrgelt hinnata. Kui sinu soovitud töötasu aga ületab valdkonna keskmist, siis peaksid olema valmis tõestama, mis on see, mida sina suudad pakkuda tööandjale rohkem kui n.ö. „keskmine töötaja“.

Kui oled teada saanud, kui palju peaksid teenima, kuidas siis seda saavutada? Parimaks eelduseks tulemuslikele palgaläbirääkimistele on kannatlikkus. Töövestlusel ei ole heaks tooniks enne tööpakkujat võtta teemaks töötasu. Küsimusele oma palgasoovi kohta võid vastata, et see oleneb pakutava töö sisust, vastutuse määrast ning ka võimalikest töökohaga kaasnevatest soodustustest. On loomulik, et soovid saada rohkem informatsiooni töökohustuste ja nendega kaasnevate ülesannete kohta enne palgaläbirääkimisi.

Kuna sageli paluvad tööandjad esitada oma palgasoov juba CV-le lisatavas kaaskirjas, siis on olemas võimalus pakkuda tööandjale välja palgavahemik, mille raames oled valmis läbirääkimisi pidama. Siis edasi jätkuksid läbirääkimised juba lähtuvalt konkreetsetest tööülesannetest ja vastutuse määrast.

Palgapakkumist ei pea kohe vastu võtma (või tagasi lükkama). Hea on võtta endale mõtlemiseks aega.

Lisainfot leiad siit, siit ja siit.

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Raha, Tööotsing, Töötud

Karjääri planeerimine

Karjääri planeerimine on eluaegne protsess, mis hõlmab endas ametiala valikut, töö leidmist, selles arenemist, võimalikku tööalase karjääri muutust ja lõpuks pensionile jäämist. Järgnev artikkel keskendub karjääri valikule ja sellega seotud eriala valiku protsessile. See protsess võib juhtuda korra inimese elus, kuid tõenäolisemalt tuleb see läbi teha mitu korda. Individuaalne esmane tööalane positsioneerimine võib aja möödudes ja kogemuse kogunedes muutuda, nii nagu elu eesmärgidki, millele järgneb uus positsioneerimine.

Karjääri planeerimise neli sammu

Karjääri planeerimise protsess hõlmab nelja peamist sammu. Abi võib otsida ka karjäärinõustajalt toetuse ja juhatuse saamiseks. Professionaalse abi kaasamisest või mittekaasamisest olulisem on aga mõttetegevuse ja energia panustamine karjäärivaliku protsessi.

Kes ma olen?

Mõtle, millised on sinu:

 • Väärtushinnangud (näiteks: kas elad selleks, et töötada või töötad selleks, et elada?; kas sulle on oluline käia tööl või teha tööd?).
 • Rollid elus (näiteks: lapsevanem, hooldaja, juht, õppija, abikaasa jne).
 • Oskused/anded.
 • Eelistatud keskkonnad.
 • Isiksuse arenguga seotud vajadused.
 • Sinu tegelikkus, reaalne olukord (objektiivne hinnang olukorrale).

Millised on minu valikud?

 • Milline amet sulle meeldib ja võiks sobida?
 • Milline tegevusala võiks sulle sobida?
 • Vii ennast kurssi tööturu olukorraga.

Peale valikute selgumist otsi täpsema informatsiooni saamise võimaluste kohta läbi…

Kuhu ma sobitun?

Protsessi selles järgus:

 • Vali välja võimalikud sulle sobivad ametid.
 • Anna hinnang valikule ja alternatiividele.
 • Tee oma valik lähtuvalt lühiajalistest eesmärkidest ja pikemaajalistest eesmärkidest.

Tegevused

Loo oma isiklik tegevusplaan koos eesmärgi saavutamiseks vajalike sammude määratlemisega.

 • Vajadusel otsi  täiendkoolituse võimalusi.
 • Loo oma isiklik tööotsingu strateegia. Soovitusi leiad Tugi.ee internetileheküljelt ja käesolevast blogist.
 • Kirjuta valmis esinduslik CV.
 • Kogu informatsiooni potentsiaalse tööpakkuja kohta. See annab eelise teiste tööotsijate ees.
 • Koosta kaaskiri.
 • Valmistu töövestluseks põhjalikult.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Tööhõive, Tööotsing, Töötud

Töökaotusega seotud lein

Ükskõik milline kaotus või suurem elumuutus vallandab sarnaselt elusolendi kaotusele leinaprotsessi. Töökaotusega on seotud mitmed rahuldavat elu võimaldavad tegurid. Esiteks majanduslik pool – sul oli raha oma perekonna toitmiseks ja nüüd seda enam ei ole. Oluline on ka sotsiaalne pool – sa veetsid 8 või rohkemgi tundi päevas koos töökaaslastega ja nüüd on nad korraga sinu elust kadunud. Ka identiteedikaotus on midagi, mis tabab töökoha kaotajat – sa käisid ringi identifitseerides ennast „Ma olen raamatupidaja“ või „Ma olen osakonnajuhataja“ ja nüüd ütled selle asemel „Ma olen töötu“. Paljude inimeste jaoks on see väga suur elumuutus, mistõttu läbivad nad leinaprotsessi peale töö kaotamist. Muidugi ei ole see intensiivsuselt võrreldav lähedase kaotusest tingitud leinaga, kuid läbielatavad tunded on siiski sarnased.

Kõige tuntum leinateooria pärineb Elisabeth Kübler-Ross’i sulest. Ta pakkus välja viis leinastaadiumit, mida kaotust kogenud inimene läbib. Rõhuasetus on leinaprotsessiga seotud tunnetel ja emotsioonidel ja mitte staadiumide järjekorral. Iga indiviidi reaktsioon kaotusele on unikaalne. Paljud ei läbi kõiki staadiume, mitmed ei jõua aastaid aktsepteerimise ja seeläbi uute tööotsinguteni.

 1. Eitamine – See ei ole võimalik! Selles staadiumis kulutab inimene oma raha ikka harjumuspäraselt ostes varasema perioodiga samas hinnaklassis tooteid või valmistoitu. Võtab aega, enne kui reaalsus ja arusaam säästude peatsest lõppemisest kohale jõuab. Korraliku koondamishüvitise puhul võib see staadium kesta päris pikalt, sest otsest mõju majanduslikule olukorrale kohe ei ilmne.
 2. Viha Kuidas nad saavad seda minule teha? Selles staadiumis järjestad sa oma mõtetes kõik need ennastohverdavad heateod ja pikad töötunnid, mida oled ettevõtte jaoks ohverdanud. Samal ajal olles vihane nõmedike peale, kes ei oska sinu panust vääriliselt hinnata. Oled vihane ebaõigluse pärast, sest sind lasti lahti, aga keegi teine kaastöötaja, kes sugugi mitte nii hästi tööd ei teinud, jäi tööle edasi. Viha ja ärritus on normaalne reaktsioon kaotusele ning sellega tuleb tegelda, lasta tunnetel tulla, aga tuleb osata ka edasi liikuda. Ei ole mingit kasu vihatundesse kinni jäämises, kuna ärritunud olek võib takistada uue töö leidmist.
 3. Kauplemine Võib olla, kui ma teeks seda või toda, siis ehk…Vahel juhtub, et töötaja on koha säilimise nimel nõus millega iganes. Mõni otsib tööd samas ettevõttes, kuigi on selge, et äri on hädas. Teine on nõus madalama palgaga, suurema töökoormuse või osalise tööajaga…mida iganes, et ei peaks lahkuma. Vahel selline lähenemine isegi töötab, kuid enamasti sellisel moel töö säilitanud inimesed ei ole oma olukorraga lõpuks ikkagi rahul.
 4. Depressioon Ma ei leia mitte kunagi enam tööd. Praegusel ajal on depressioon tööotsingu maastikul väga levinud. Isegi suurepärased kandidaadid ei leia tööd ja abituse tunnet on raske sellises situatsioonis vältida. Oluline on tunnete madalseisust püüda väljuda, sest kaotusest tingitud depressioon võib üle minna haiguslikuks depressiooniks, mille juhtudes on sellega oluliselt raskem võidelda.
 5. Aktsepteerimine Ok, see oli nüüd küll jama, et ma töö kaotasin. Kuidas edasi? Reaalsus on see, et mingil ajahetkel sa leiad uue töö. See võib võtta aega, kuid on äärmiselt ebatõenäoline jääda igaveseks töötuks. Sa tuled olukorrast välja moel või teisel. Senikaua naudi tegevusi, mida sa ei ole seniajani töö tõttu teha saanud.

Allikas

3 kommentaari

Filed under Eelarve, Nõuanded, Psühholoogiline abi, Raha, Tööhõive, Tööotsing, Töötud

Vallandamine = uus võimalus

Vallandamine, koondamine, lahti laskmine… Need sõnad viivad iga korraliku tööinimese lausa paanikasse. Mida eluga nüüd pihta hakata? Kust praeguses olukorras uut tööd leida?

Võta oma vallandamist kui uut võimalust!

 1. Sul on võimalus üle vaadata oma tööalane karjäär. Kas sulle meeldis su viimane töö ja ülesanded, mida pidid täitma? Kui meeldis, siis pead vaid senisel teel jätkama. Kui aga ei meeldinud, siis on see sobiv aeg muudatuste tegemiseks. Karjäärinõustamisest ja erinevatest testidest on juttu siin.
 2. Vaata üle oma CV ja täienda seda:
  • Jäta CV-st välja paarikuised tööotsad.
  • Keskendu töökohtade kirjelduses oma saavutustele.
  • Pane kirja oma põhioskused ja –teadmised ning paiguta see CV etteotsa (enne karjääri kirjeldust).
  • Lase kellelgi oma CV üle vaadata ning seda kommenteerida (konstruktiivse kriitika puhul tee oma CV-sse parandusi).
 3. Kaalu uue töökoha leidmist väljaspool praegust linna/maakonda.
 4. Räägi kõikidele, keda tunned (oma perele, sõpradele, kunagistele kolleegidele ja ülemustele, naabritele jne), et otsid endale tööd.
 5. Leia endale soovitajad ning pane nende kontaktid oma CV-sse.
 6. Tee tööotsimisega tõsist tööd – see on võrreldav täistöökohaga.
 7. Ole valmis vastama, miks lahkusid eelmiselt töökohalt. Räägi saadud kogemustest ja uutest oskustest. Ära otsi vabandusi!
 8. Arvesta, et sa ei pruugi kohe tööd saada. Aga ära jäta jonni – otsi edasi!

Mõnikord on vallandamine või koondamine just see tõuge, mis meid paneb oma elu ja karjääri paremaks muutma.

Artikli allikas

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Tööhõive, Tööotsing, Töötud, Test

Uued ajad, uued ametid

Mõni aeg tagasi sattusin tööpakkumisele, mille sisu esialgu arusaamatuks jäi.  Nimelt pakuti lisateenistust inimesele, kes oleks valmis välja otsima tõsiselt võetava töökoha. Järgnes „tööpakkuja“  oskuste ja töökogemuste üksikasjalik kirjeldus.  Välja pakuti kindel komisjonitasu igakuiste maksete näol 6 kuu jooksul tööle asumise hetkest alates.

Töövahendus on tööotsijale teadupärast tasuta teenus Euroopa Liidu maades ja selle teenuse eest inimestelt tasu võtmine on ühiskonnas on ikka ja jälle sarjamist leidnud. Nüüd aga oli töö pakkuja ise valmis teenustasu maksma inimesele, kes teda aitaks tööle.

Elu on elu ja turg on turg. Töökoha hankimisest on saamas äri. Töötukassa, eneseabikursused, infoportaalid kokku ei suuda tagada inimesele tööle saamist, seega on tekkinud vajadus professionaalse tööleaitaja (ehk õigem oleks öelda müügimehe) järele.  Trendi jätkudes võib öelda, et töökohta ei pruugi saada enam parem töömees vaid see, kellel on seljataga parem agent.  Ja tegelikult, kas kõiges selles ongi midagi üllatavat, muusikamaailmas näib see toimivat ammugi.

Lisa kommentaar

Filed under Tööhõive, Tööotsing, Töötud

Töökuulutused

Aegajalt jääb silma tööotsimiskuulutusi või tööoakkumiskuulutusi, mis silma jäävad ja fantaasia tööle panevad. Igatahes naeratuse toovad nad küll suule.

Alljärgnevad kuulutused on nopitud viimastel kuudel ilmunud Lõuna-Eesti ajalehtedest.

„Otsin koduhoidjat 1 kuuks“
Ülesanneteks: mähkmete vahetus, toitmine, jalutama viimine…

„Otsin tööd, ükskõik, mis alal“
Sobivad nii koristaja kui ka raketiteadlase ametikohad.

„Otsin inimest, kellel oleks võimalik treida puidust kuule“
..sest hõbekuulid enam ei mõju

„Elektrik otsib tööd. Võib ka muud,“
..nagu näiteks tsirkust ja leiba.

„Töö ettevõtlikule inimesele, kes oskab kasutada arvutit ja soovib teenida keskmisest tunduvalt rohkem“
Taotlejaid on vaid 700 000 inimest, kes kõik tööealise elanikkonna hulka kuuluvad.

„Pakume tööd bussile“
Palgapäev on iga kuu 5-s kuupäev. Boonuseks spordiklubi kasutamise võimalus.

„Vajatakse füüsiliselt tugevat naishooldajat“
Eelistatud on maadlejad ja tõstjad.

„Pakun tööd juuksurile (klientuuriga)“
Veelgi parem kui saaks vaid klientuuri.

„Raamatupidamisteenused. Sõbralikud hinnad sõbrapäevani.“
Peale seda peab raha puuga seljas olema.

„Valvurihärra otsib tööd“
Härra headel aegadel, nüüd tuleb valvurina elatist teenida.

„Pakun tööd aktiivselt kaalust allavõtjale“
Passiivsetel mitte tülitada.

2 kommentaari

Filed under Eesti, Huumor, Tööotsing, Töötud