Category Archives: Raha

Kuidas firma rahalist olukorda parandada

Me kõik teame, et raha olemasolu on väikeettevõtete jaoks elu või surma küsimus. Raha tuleb põhiliselt müügist. Kui raha tuleb sisse rohkem, kui seda välja kipub minema, jätavad omanikud tavaliselt oma finantsjuhtimise plaani täiesti tegemata.

Üheks möödunud (mööduva?) MASU õppetunniks on see, et firmal peab olemas olema piisavas koguses rahalisi ressursse juhuks, kui firma sissetulekud vähenevad. Kui firmal pole piisavalt raha, hilineb maksete tegemine. See võib viia pankrotini.

Mida teha, et seda ei juhtuks?

Hoia oma finantsasjad korras.
Hoolitse selle eest, et müügiarvete tegemine, raha laekumise ning maksesüsteemid töötaksid tõhusalt. Kasuta nimekirju ja elektroonilise kalendri meeldetuletusi maksete õigeaegseks teostamiseks. Jälgi oma müügiarvete laekumisi ning nõua klientidelt kiiresti tähtajaks maksmata summade tasumist.

Paku varase või ettemaksu puhul „preemiat“.
Paku klientidele, kes on nõus ettemaksu tegema, 2-5% allahindlust.

„Vallanda“ viletsad kliendid.
Saada klient pikalt kui ta jätkuvalt maksab liiga hilja. Selline käitumine võib alguses klientide arvu küll vähendada, kuid kokkuvõttes laseb sul pakkuda head teenust oma lojaalsetele klientidele. See  omakorda loob sulle hea maine ning pikema aja jooksul toob juurde ka uusi kliente.

Lase klientidel maksta kohe.
Tagamaks paremat rahalist olukorda nõua klientidelt kohest raha maksmist. Selleks pead sa konkurentidega võrreldes paremat toodet või teenust pakkuma. Sa pead aga arvestama, et sellega võid kaotada kliente, kuna paindlikum maksepoliitika lubab suuremal arvul klientidel su teenust/toodet osta. Seepärast kaalu seda muutust hoolega.

Kontrolli oma kulutusi.
Ole kindel, et sa ei kasvata oma ettevõtet liiga kiiresti, millega kaasneb agressiivne kulutamine. Et oma finantsolukorda parandada, siis vali välja ja keskendu alguses vaid kuni kolmele turunduse viisile ning jäta suuremat sorti brändi loomine hilisemaks.

Allikas

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

6 olulist plaani firma jaoks

Plaani tegemine ei ole, et üks-kaks-ja-valmis. Korralik plaani tegemine peab kuuluma iga ettevõtte tegevuste hulka.

1. SWOT analüüs.

SWOT (Strengths – tugevused, weaknesses – nõrkused, opportunities – võimalused, threats – ohud) analüüs ühendab visiooni ja reaalsuse. Vasta järgmistele küsimustele:

 • mis on see, mida ma oskan kõige paremini?
 • mida ma ei oska nii hästi?
 • millised ressursid on olemas – seadmed-masinad, intellektuaalne omand (patendid, kasulikud mudelid jms) ja inimesed?
 • milleks me oleme võimelised?
 • millised välised poliitilised, sotsiaalsed ja tegevusvaldkonna trendid ning sündmused võivad mõjutada firmat?
 • mis mõjutab müüki sellel tegevusvaldkonnal?
 • milline on kõige kasumlikum turg või turuosa?
 • milliseid turge võiks veel katsetada?
 • millised on iga põhilise konkurendi tugevused ja nõrkused?

Vaata see üle vähemalt kord kvartalis.

2. Tulude plaan

Kust tuleb su raha? Oletame, et soovid teenid 100 000 eurot. Hakka nüüd tagasi liikuma. Kui sul on 10-eurone toode, siis pead sa müüma €100 000/€10 = 10 000 tükki. Kui sul on umbes 250 müügipäeva, siis pead müüma 40 tükki päevas. On see realistlik? Kuidas sa jõuaksid sellise müügini? Kui sul on aga rohkem tooteid, siis pead tegema keerulisema tabeli, et numbrites selgust saada.

Lisaks pead jagama ka töötajate arvuga – kui sul on 4 müügimeest siis igaüks neist peab müüma 10 tükki päevas. On see realistlik?

Võib juhtuda, et sa pead muutma oma kavandatavat tulu väiksemaks. Või siis hoopis juurde võtma müügimehi. Või leidma mõne muu lahenduse, et jõuaksid soovitud eesmärgini.

3. Müügikanali plaan

Sa pead teadma kahte olulist numbrit:

1. Põhikonversioon (kui palju kontaktidest saavad potentsiaalseteks klientideks),

2. Müügikonversioon (kui palju potentsiaalsetest klientidest saavad klientideks).

Teatud firmades (nt. veebimüük) on see üks ja sama number. Mõnes teises firmas on aga keerulisema müügiprotsessi tõttu rohkem etappe.

Oletame, et 40% potentsiaalsetest klientidest saab kliendiks ja 20% kontaktidest potentsiaalseteks klientideks. Selleks, et saada 40 müüki päevas, peab sul olema 100 potentsiaalset klienti (40% 100-st = 40) ja 500 kontakti (20% 500-st = 100). Ka siin tuleks neid jagada allika järgi (nt. veebimüügi puhul 100 läbi reklaami, 100 otsingusüsteemide kaudu, 100 teiste kodulehtede kaudu, 100 telefoniturunduse kaudu ning 100 lihtsalt helistades). Pead kontrollima, kas need numbrid on õiged ja reaalsed.

4. Turunduskalender

Turundus nõuab ettevalmistusperioodi. Kampaaniate puhul läheb aega, enne kui tekivad kontaktid, need muutuvad potentsiaalseteks klientideks ja viimased klientideks. Sa pead teadma kui kaua su müügi tsükkel võtab aega ehk kui kaua kestab enne kui kontaktist saab klient.

Hakka tulude plaani ja müügikanaliplaani tagant otsast vaatama. Kui soovid müüa
10 000 tükki detsembris ja sa tead, et kontaktist saab potentsiaalne klient ühe kuuga ning klient järgmise kuuga, siis pead alustama turundusega juba augustis-septembris. Nii varakult seetõttu, et kõik ei pruugi kohe liituda su uudiskirjaga või reageerida su kutsele muul viisil. Pane kalendrisse kõik, mis on seotud turundusega – uudiskirja avaldamise kuupäevad, seminarid, näitused ja ka kõik ettevalmistavad tegevused.

5. Ressursikava

Kõige eelneva ellu viimine nõuab oma ala eksperte. Kui sa tead kui palju kontakte on tarvis muuta klientideks ja millal, siis on sul kogu baasinfo selleks, et nuputada välja kui palju inimesi sa vajad ja millised oskused peavad neil olema. Pead arvestama, et ei pruugi saada sobivat inimest kohe siis, kui vajad. Seetõttu pead hakkama varakult juba neid otsima hakkama.

Ressursikava peaks sisaldama ka olemasoleva personali koolitamist ja arendamist.

6. Kassavoo plaan

Su kassavoo plaan on sarnane eelarvele. See lähtub reaalsest kassavoost ehk sellest, millal raha laekub ja mitte sellest, millal mida müüakse. Ettenägematud kassavoo puudujäägid võivad su ettevõtte „tappa“ mõne nädalaga, mõnikord ka mõne päevaga. Kui kaua saad jätta palga maksmata? Või rendi? Või mitte tasuda oma peamisele tarnijale? Neid ju ei huvita see, et su kliendid pole õigel ajal maksnud. Või see, et sa just sõlmisid superhea lepingu, aga pole veel raha saanud.

Kassavoo puudujäägi korral on kolm lahendust: reservid, krediit ja hilisem maksmine (viimane abinõu). Soovitav on arvestada 90 päevase tegevuskulude reserviga. Krediiti võid küsida nii pangalt kui ka investoritelt. Kuid ka nende lahenduste puhul tuleb varakult tegutseda. Sa ei saa oodata, kuni sul pole enam sentigi raha, sest ka asjaajamine võtab aega.

Kuidas plaane ellu viia

Need plaanid ei pea olema ülipõhjalikud. Need plaanid ei tohi olla ka sellised, mida haruharva uurid – neid tuleb kasutada igapäevaselt.

Kui teed plaane, siis küsi endalt:

 • kas me kasutame ära oma tugevusi ning teame ja võtame arvesse oma nõrkusi?
 • kas me keskendume parimatele võimalustele ja suurimat sissetulekut võimaldavatele tegevustele?
 • kas me suudame järgida oma müügiplaani ja kas meil on sobivad turundustegevused klientide saamiseks? Ja kui pole, siis mille tõttu?
 • mida peaks turundusmeeskond täna tegema ja mida teeb ülejäänud firma, et neid toetada?
 • kas meil on õigete oskustega õiged inimesed plaani ellu viimiseks? Ja kui pole, siis millal neid vajame ja kuidas leiame
 • kas meil on piisavalt finantsressursse, et katta selle kuu rahalised kohustused?

Need on küsimused, mille osas iga firma aeg-ajalt jänni jääb. Kui sul on plaanid tehtud, siis sa tead vastuseid ning saad keskenduda plaani elluviimisele.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Õpetlikud lood – väldi oletamist

Noor tööotsija istus kord ühe ukse taga oodates oma elu teisele tööintervjuule pääsemist. Peale tema istus ukse taga veel viis inimest. Noor tööotsija püüdis närviliselt inimesi piieldes oma võimalusi hinnata. Teda kutsuti sisse teisena ning ta andis endast parima. Ta rõõmustas kohese tööpakkumise üle. Siis aga küsis intervjueerija noore tööotsija palgasoovi.

Noor mees, olles vägagi teadlik, et liiga kõrge summa korral võidakse töö pakkuda ühele viiest ukse taga ootajatest, rahuldus väiksema summaga. Hiljem, juba tööl käies, rääkis noor töötaja oma kogemusest ja mõtetest ülemusele. „Oi ei“, vastas ülemus, „Sa olid ainuke kandidaat. Me olime väga rõõmsad, et saime su nii väikese palgaga tööle. Need teised inimesed kandideerisid hoopis teisele tööle.“

Moraal: Väldi oletamist enne faktide väljaselgitamist.

 

Allikas: Stories That Coach: Training Tales with Stings in their Tails, by ManageTrainLearn

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Raha

Alustavate ettevõtjate 10 viga

Kahjuks ei ole ühtegi kindlat juhist, kuidas edukaks saada. Samas vigu, mida teha, on palju. Siin on toodud 10 enam levinud viga, mida alustavad ettevõtjad teevad:

1. Üksi alustamine. Ettevõtte loomine on raske, kui sellega on seotud vaid üks ettevõtja. Tõsi ta on, et ühe inimese firma, mis tegeleb avalike suhetega, kodulehtede tegemisega või konsultatsiooniga, nõuab väikest algkapitali ja kasvõi ühe töötaja palkamine võib ära süüa suure osa kasumist. Kliente huvitab eelkõige kvaliteetne teenus või toode ning pole oluline, kas see on tehtud allhankena või mitte.  Lahendus – vaata üle teenuste/toodete hinnad ja muuda need selliselt, et võid palgata ka teise inimese.  Nii vähendad riske.

2. Liiga paljudelt inimestelt nõu küsimine. Alati on kasulik saada kogenud ettevõtjatelt nõu. Kuid liiga paljude inimeste arvamused võivad venitada otsuste tegemist nii palju, et ettevõte ei jõuagi stardi-perioodist kaugemale. Lahendus – moodusta kindel nõustajate ring, kellelt saad vajadusel nõu küsida; firma igapäevane juhtimine aga võta enda peale.

3. Raiskad liiga palju aega toote arendamisele ja liiga vähe müügile. Kuigi on raske üles ehitada firmat ilma hea tooteta, võivad müügiga venitavad ettevõtjad kaotada oma kliendid sellistele konkurentidele, kes rõhuvad rohkem müügile.

4. Keskendud liiga väiksele turule. Nišiturule keskendumine on suur kiusatus. Aga sa pead arvestama, et kui su turg on liiga väike, siis saavad kliendid otsa. Lahendus – vali suurem turg, mis annab võimaluse haarata sealt suurem tükk isegi kui su ettevõte on sellel turul väike tegija.

5. Turule sisenemine ilma oma turustajata. Turule on kergem minna kui sul on seal juba agentide, vahendajate ja teiste edasimüüjate võrgustik. Moe-, toiduainetetööstuse-, meedia- ja teiste suuremate tööstuste firmad töötavad selliselt. Teenuseid pakkuvad firmad on seetõttu sageli hädas. Lahendus – tee nimekiri võimalikest soovitajatest enne oma firma alustamist ja küsi nendelt, kas nad oleksid nõus sind aitama.

6. Liiga suured kulud klientide püüdmiseks. Reklaamile kulutamine võib tuua palju kliente, kuid see on kindel raha raiskamine, kui su firma ei suuda muuta nad elu-aegseteks klientideks. Lahendus – testi, mõõda, testi uuesti; kui oled piisavalt testinud, siis on aeg otsustada, kuidas saaksid müüdud toodetest/teenustest rohkem raha, kui oled kulutanud reklaamile.

7. Liiga väike stardikapital. Paljud alustavad ettevõtted eeldavad, et neil peab olema piisavalt raha, et üürida ruumid, osta seadmed, … Tihti unustatakse, et maksta tuleb ka palgad, materjalid, kindlustus ja muud kulud ning seda kuni firmal tekib juba kasum. Lahendus – arvesta detailselt välja oma käivitamisperioodi kulud enne kui alustad tegevusega.

8. Liiga suur stardikapital. Ka liiga palju raha võib olla probleemiks. Liigselt rahastatud firmad kipuvad minema liiga suureks, nad palkavad liiga palju inimesi liiga kiiresti ja raiskavad raha erinevatele reklaamidele ning reklaamüritustele. Vahet pole kui palju oled kogunud stardikapitali – alati tuleb panna kõrvale mustadeks päevadeks.

9. Puudub äriplaan. Kuigi iga firma ei vaja ametlikku äriplaani, peaks alustav ettevõte, mis vajab stardikapitali ja rohkem kui aastat kasumisse jõudmiseks, panema paberile kui palju raha ja aega kulub eesmärgini jõudmiseks. Selleks tuleb läbi mõelda 3 aasta müük ning kajastada ka kasum ning kassavood.

10. Üle pingutatud äriplaan. Osa ettevõtjaid ei julge teha ühtegi otsust enne kui neil pole 100%-list kindlust, et nende plaan õnnestub. Arvestada tuleb, et äriplaan ei ole kristallkuul, mis suudab ennustada tulevikku. Mingil hetkel tuleb võtta risk ja teha esimene hüpe tundmatusse.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Palgaläbirääkimised

Enne palga üle läbirääkimiste pidamise algust peaks endale selgeks tegema iseenda ja oma töö väärtuse. Uuri erinevate ja sarnaste töökohtade palgataset, et oleksid valmis läbi rääkima väärilise tasu üle.

Kui ennast alahindad, siis pole ka tööandjal põhjust sind kõrgelt hinnata. Kui sinu soovitud töötasu aga ületab valdkonna keskmist, siis peaksid olema valmis tõestama, mis on see, mida sina suudad pakkuda tööandjale rohkem kui n.ö. „keskmine töötaja“.

Kui oled teada saanud, kui palju peaksid teenima, kuidas siis seda saavutada? Parimaks eelduseks tulemuslikele palgaläbirääkimistele on kannatlikkus. Töövestlusel ei ole heaks tooniks enne tööpakkujat võtta teemaks töötasu. Küsimusele oma palgasoovi kohta võid vastata, et see oleneb pakutava töö sisust, vastutuse määrast ning ka võimalikest töökohaga kaasnevatest soodustustest. On loomulik, et soovid saada rohkem informatsiooni töökohustuste ja nendega kaasnevate ülesannete kohta enne palgaläbirääkimisi.

Kuna sageli paluvad tööandjad esitada oma palgasoov juba CV-le lisatavas kaaskirjas, siis on olemas võimalus pakkuda tööandjale välja palgavahemik, mille raames oled valmis läbirääkimisi pidama. Siis edasi jätkuksid läbirääkimised juba lähtuvalt konkreetsetest tööülesannetest ja vastutuse määrast.

Palgapakkumist ei pea kohe vastu võtma (või tagasi lükkama). Hea on võtta endale mõtlemiseks aega.

Lisainfot leiad siit, siit ja siit.

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Raha, Tööotsing, Töötud

Kui sa tahad olla omaenda ülemus

Sa tahad alustada ettevõtlusega, aga ei tea, kust alustada. Ära muretse, sest sa pole ainuke. Alljärgnevalt abi, et saaksid alustada:

1. Seisa enese eest. Kui sa oled rahulolematu oma praeguse olukorraga, siis pead endale tunnistama, et keegi teine peale su enda ei saa sind aidata. Pole mõtet süüdistada majandust, ülemust, naist/meest või koguni tervet peret. Saad muuta olukorda, kui teadlikult sellega tegeled.

2. Määratle, milline on sinu jaoks sobiv ettevõtlus. Uuri. Analüüsi ennast (su isikuomadused, sotsiaalsus, vanus). Kuula oma intuitsiooni. Küsi endalt: „Mis annab mulle jõudu, kui olen väsinud?“
Kuidas sa tead, milline on sinu jaoks sobivaim ettevõtluse valdkond? Toome ära kolm lähenemisviisi:

–        Tee, mida sa oskad. Mõtle, millist tööd sa oled varem teinud ja analüüsi, kas suudad pakkuda oma oskusi oma teenuse pakkumiseks või toote tegemiseks.

–        Tee, mida teised teevad. Õpi tundma ärivaldkonda, mis sind huvitab, tutvudes lähemalt valdkonnas juba tegutsevate ettevõtetega.  Kui oled oma äriidees kindel, siis alusta, kasutades teistelt õpitut.

–        Lahenda mõni probleem. Kas turul on ruumi su enda teenuse või toote jaoks? Kui valid selle lähenemisviisi, siis pead ise enne õppima ja teadmisi koguma, kui hakkad raha kulutama.

3. Äriplaani tegemine suurendab su äri edu võimalusi. Enamik inimesi ei tee plaane, kuid see aitab sul jõuda kiiremini turule. Äriplaan aitab sul saada selgust, end fokusseerida ja selle tegemisega saad ka kindlust. Äriplaan ei pea olema ilmtingimata pikk. See võib olla ka 1 lk, mis sisaldab su eesmärke, strateegiaid ja tegevusi.

4. Tea oma sihtgruppi enne kui hakkad kulutama raha. Uuri välja, kes ostaksid su tooteid/teenuseid. Kui suur on su turg? Kes on su kliendid? Kas su toode/teenus on oluline nende igapäevases elus? Miks nad seda vajaksid?

5. Tea, millised on su rahalised võimalused. Ettevõtjana su isiklik elu ja ärielu on ühendatud. Suure tõenäosusega oled oma esimene (ja ainuke) investor. Kui teed äriplaani, siis pead ka kaaluma, millist ettevõtlustüüpi sa hakkad ellu viima – elustiili ettevõtlus (tavaliselt küllaltki väikese stardikapitaliga), kõrg-tehnoloogiline ettevõtlus (metsikud investeeringuvajadused) või midagi nende kahe vahel.

6. Ehita üles toetusvõrgustik. Sa pead endale looma tugivõrgustiku toetajate, nõustajate, partnerite, liitlaste ja edasimüüjate näol. Kui sa ise usud oma ärisse, siis usuvad ka teised.

7. Müü luues väärtust. Keskendu teiste teenimisele. Mida rohkem inimesi sa aitad, seda rohkem raha teenid. Küsi endalt:

–        Mida ma saan neile anda?

–        Kuidas ma saan nende püüdlustele kaasa aidata?

Sellisel viisil suudad anda oma toodetele/teenustele lisaväärtust. Ja see meeldib ka su klientidele.

8. Räägi. Sa pead tahtma rääkida endast ja oma veendumustest. Kasuta selleks erinevaid võimalusi (Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn). Kasuta sotsiaalse meedia võrgustikke, et tutvustada kõike, mis su fännidele huvi võiks pakkuda. Ära alahinda ka teisi rääkimise viise – suust-suhu turundus, koduleht, PR, blogid, e-post, uudiskirjad, artiklid ja ka see vanaaegne telefonikõne.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Soovitused alustavale ettevõtjale, osa 3

 1. Unista globaalselt, mõtle lokaalselt. Vahva on mõelda, et sul on kliente ka teisel pool piiri. Arvesta ainult, et su parimad ja pikaajalisemad kliendid asuvad su kodulinnas.
 2. Kas kliendil on alati õigus? Ei ole. Osad võivad olla lausa kahjulikud su firmale. Leia võimalus oma halbadest klientidest lahti saamiseks.
 3. Anna oma töötajatele töö, milles nad on edukad. Õpi tundma oma töötajaid. Sa pead välja nuputama, millist tööd neile pakkuda või milliseid vahendeid nad vajavad töö tegemiseks.
 4. Ole ligipääsetav. Alustava ettevõtte puhul toimub kõik imekiiresti – seetõttu pead olema seal (kontoris, kus ka su alluvad on).
 5. Tee nagu tahad, et teised teeks. Kui sa nõuad oma töötajatelt kindlaid asju (nt. tööaegadest kinni pidamine jms), siis pead ise eeskuju näitama.
 6. Keskendu peamistele asjadele, kuid ära lase sisse kirjavigu. Sa pead olema võimeline vaatama oma äri km kõrguselt. Aga kui oled seal kõrgel, siis tekivad väikesed vead, mis õõnestavad su usaldusväärsust. Nii näiteks peavad olema trükised täiesti veatud.
 7. Uuri kõiki müügikanaleid. Sa pead välja selgitama, kuidas tooted  jõuavad sinu valdkonnas turule. Võid müüa neid otse kliendile, kuid kasutada ka vahendajat.
 8. Neljakordselt raha, neljakordselt aega. Uus firma vajab asja teostamiseks neljakordselt raha ja neljakordselt aega. Seega tee oma plaanid vastavalt sellele reeglile, siis võid ehk ots otsaga kokku tulla.
 9. Luba vähem, tee rohkem. Üks asi on omada positiivset suhtumist, teine asi anda lubadusi, mida sa ei suuda pidada.
 10. Muretsemine on su kujutlusvõime väärkasutus. Sa pead leidma teise tee takistusest möödumiseks. Ja kui see ei tööta, siis uue tee jne. Igaüks võib muretseda. Sinu ülesanne on kasutada negatiivset emotsiooni probleemi lahendamiseks.

Väljavõtted G.L.Hoffmani raamatust „StartUp 100 Tips To Get Your Business Going“ on avaldatud autori loal.

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük