Monthly Archives: august 2010

Kuidas jõuda oma sihtgrupini

Ettevõtja edu tagamiseks on oluline sihtgrupi piiritlemine. Kuidas aga leida oma sihtgruppi?

Tee läbi alljärgnev väike harjutus:

Sulge oma silmad ja kujuta ette, milline on su ideaalne klient. Kasuta küllaldaselt aega, et suudaksid klienti täpselt kirjeldada:

 • mees, naine või laps
 • vanus
 • välimus
 • perekonnaseis
 • kui täiskasvanu, siis kas on lapsi
 • kus elab
 • milline on nende elu, töö
 • milline on auto
 • kas nad puhkavad, kus, kui tihti
 • kuidas rõivastub – disainer-rõivad, moekad, massitoodang, kirbukas
 • millised on hobid
 • haridustase

Kui sa juba tead, kes su kliendid on, siis on palju kergem nuputada, kust neid leida:

 • kus nad veedavad oma aega
 • kus nad poes käivad

Veel soovitusi sihtgrupi määramiseks ja nende tähelepanu võitmiseks:

1. Küsimustikud. Palu oma klientidel täita peale ostu sooritamist küsimustik: info kliendi kohta (vanus, sissetuleku vahemik, kodu tüüp, amet), miks ta ostis sinu toodet (etteantud valikvastused) ja miks nad ei ostnud konkurendi toodet. Neid vastuseid on võimalik kasutada toote arendamiseks, turunduseks ja hinnakujunduseks.

2. Konkurendid. Määratle oma 3 tugevaimat konkurenti ning analüüsi nende tugevusi, nõrkusi ning võimalusi kõikide ettevõtlusvaldkondade osas (toode, hind, asukoht jne). Nüüd anna vastused järgmistele küsimustele:

 • mida sa avastasid oma toote või teenuse kohta?
 • kuidas sa erined?
 • kuidas sa pääseksid konkurentidest mööda?

See harjutus aitab sul koostada oma turundusplaani.

3. Kasuta auhindu. Kui sa tead oma sihtgruppi, siis otsi välja blogid ja kodulehed, kellel on see sama sihtgrupp. Paku nende kaudu väärtuslikku auhinda, mille kättesaamine nõuab su enda kodulehe külastamist ja küsimustikule vastamist.

4. Tasuta näidised. Mine sellisesse kohta, kus on palju su sihtgrupi esindajaid. Paku oma (potentsiaalsetele) klientidele tagasiside eest tasuta näidiseid.

5. Foorumid. Külasta internetifoorumeid, kus käib su sihtgrupp. Osale aktiivselt, suhtle, kommenteeri. Aga ära kauple oma tootega! Kui nad tunnevad huvi sinu vastu, küll nad siis tutvuvad ka su kodulehega.

6. Google Adwords ehk otsingumootori reklaam. Kasuta Google Adwords-i sihtgrupini jõudmiseks. Lisainfot leiad siit, siit ja siit.

7. Tudengid. Kasuta turu-uuringu tegemiseks tudengeid, kes peavad läbi tegema oma praktika, esitama kursusetöö või lausa lõputöö.

***

Oma ideaalse kliendi leidmine on oluline, sest siis:

 • saad valida sobivaima strateegia nendeni jõudmiseks,
 • tead täpselt, mida neile öelda, et nad ostaksid,
 • vähendad oma müügi ja turunduskulusid,
 • suurendad oma edu võimalust.

Kui aga tegutsed huupi, siis:

 • kogu su töö võtab rohkem raha ja rohkem aega,
 • sa pole nii edukas,
 • sul on korralik stress.

Allikas

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Turundus ja müük

Kuidas identifitseerida oma järgmist nišiturgu

Erinevates algajatele (ja ka pikemaaegsele) ettevõtjale suunatud soovitustes on kästud rõhuda nišiturule ehk spetsiifilisele ja kitsale klientuurile, kes ostaksid firma teenuseid/tooteid.

Enamik ettevõtjaid on üritanud leida neid nišiturge erinevate arenguraportite jälgimisega. Kuna seda on teinud ka nende konkurendid, siis ründavad neid nišše ka kõik konkurendid.

Probleemi vältimiseks tuleks kasutada teistsugust meetodit. Ka siin tuleks jälgida viimaseid arengusuundumusi, kuid küsida tuleks hoopis: „Keda ignoreeritakse selle uusima arengusuundumuse puhul?“. Ehk teisisõnu – milline rühm pole kaasatud?

Kui näiteks trendiks on emmed, siis ignoreeritakse neid, kes ei ole emmed. Ja järelikult on need mitte-emmed järgmine kuum trend. Nüüd ongi ainukeseks ülesandeks ühendust võtta selle rühmaga ja lasta oma konkurentidel kakelda praeguse trendi-rühmaga.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Turundus ja müük

Isiklik SWOT-analüüs

Eduelamust saavad kõige suurema tõenäosusega kogeda inimesed, kes oskavad maksimaalselt kasutada oma oskusi. Samas saab oma nõrkuste tundmine lisada kindlustunnet, sest läbi teadlikkuse tekib võimalus valikuteks. Iseennast tundes saab teadlikult  eksponeerida oma tugevusi ja kompenseerida nõrkusi.

SWOT-analüüs on strateegiline planeerimisvahend, millega hinnatakse äriettevõtte või isiklikke tugevusi (i. k. Strengths), nõrkusi (Weaknesses), võimalusi (Opportunities) ja ohte (Threats). SWOTi tõhusus seisneb selle lihtsuses. Kaardistades iseenda tugevused ja nõrkused ning seeläbi avastades võimalused ja ohud, saab strateegiliselt planeerida oma oskuste ja võimete arendamist edu saavutamiseks.

Kuidas SWOTi kasutada

Isikliku SWOT-analüüsi läbiviimiseks joonista paberile ruudustik koos teemadega ja kirjuta sinna vastavatesse lahtritesse oma vastused:

TUGEVAD KÜLJED

Mis sul hästi välja tuleb?
Millistele oskustele ja ressurssidele saad toetuda?
Mida teised sinu tugevustena näevad?

NÕRGAD KÜLJED

Mida saaksid arendada?
Milles on sinu ressursid ja oskused väiksemad kui teistel?
Milliseid nõrku külgi teised sinus näevad?

VÕIMALUSED

Millised võimalused on sinu jaoks avatud?
Millistest trendidest saaksid kasu?
Kuidas saad oma tugevad küljed muuta võimalusteks?

OHUD

Millised trendid võivad olla sulle kahjulikud?
Millega tegeleb sinu konkurent?
Millise ohud tulenevad sinu nõrkadest külgedest?

Tugevused

 • Millised on sinu eelised teiste ees (näiteks oskused, väljaõpe, tunnistused, haridus, kontaktid jne)?
 • Mida oskad ja teed teistest paremini?
 • Millistele isiklikele ressurssidele omad ligipääsu?
 • Mida teised (sõbrad, tuttavad, sugulased ja kindlasti ka sinu ülemus) näevad sinu tugevustena?
 • Millise saavutuse üle oma elus oled kõige uhkem?
 • Millised on sinu väärtushinnangud, mida teistel ei ole?
 • Kas omad olulisi kontakte mõjukate inimeste seas?

Mõtle lähtuvalt iseendast ja sellest, mida teised võiksid sinust arvata. Pole vaja olla tagasihoidlik või häbelik – ole nii objektiivne kui suudad.

Abiks on oma isiksuseomaduste üleskirjutamine. Mõned nendest on loodetavasti ka tugevused! Mõtle oma tugevustele võrdluses inimestega, kes sind igapäevaselt ümbritsevad. Näiteks, kui oled tugev matemaatik ja inimesed sinu ümber on seda samuti, siis ei pruugi antud omadus olla mitte tugevus vaid vajadus sinu praeguses rollis.

Nõrkused

 • Milliseid ülesandeid sa tavaliselt väldid, kuna ei tunne ennast piisavalt enesekindlalt?
 • Milliseid nõrkusi näevad sinus lähedased, tuttavad, töökaaslased  ja sõbrad?
 • Tunned sa ennast kindalt lähtuvalt oma haridusest ja õpitud oskustest? Kui ei, siis milline on sinu nõrgim valdkond?
 • Millised on sinu negatiivsed tööharjumused. Näiteks, kas jääd sageli hiljaks, sinu töö vajaks paremat organiseeritust, oled kannatamatu või tuled halvasti toime stressiga?
 • Kas mõni sinu omadustest takistab sind oma tegevuses edasi liikumast? Näiteks, kui sinu tööülesannete hulka kuulub regulaarsete koosolekute läbiviimine, aga sa kannatad avaliku esinemise hirmu all, siis võib antud ülesande täitmine olla oluliselt takistatud.

Jällegi, analüüsi teemat lähtuvalt isklikust/sisemistest teguritest ja perspektiivist ning välistest teguritest. Kas teised inimesed on märganud nõrkusi, mida sa ise ei näe? Ole realistlik – parem on kohe oma puudustega tõtt vaadata, kui lasta neil süveneda ja oma arengut takistada.

Võimalused

 • Milline uus tehnoloogia võiks sind aidata? Või ehk saaks sind aidata teised inimesed või leiad võimalusi internetist?
 • Kas sind huvitav valdkond areneb ja kasvab? Kui jah, siis kuidas saad sellest kasu lõigata?
 • Kas omad toetavat kontaktide võrgustikku, kust saaks head nõu ja abi?
 • Milliseid suundumusi  näed oma töökohas ja kuidas saad neid ära kasutada?
 • Kas keegi sinu konkurentidest on jätnud kahe silma vahele mõne olulise võimaluse või ei ole sellega toime tulnud? Kui nii, siis kuidas saad seda enda eduks ära kasutada?
 • Kas kliendid või varustajad kurdavad sinu tööpakkuja töökvaliteedi või millegi muu üle? Kui jah, siis kas saaksid kasutada seda võimalusena lahenduse väljapakkumiseks?

Kasulikke võimalusi võib leida ka järgnevatest kohtadest:

 • Igasugu üritused, kus luuakse uusi kontakte ja võrgustikku, hariduslikud üritused või konverentsid.
 • Kolleeg on pikemaajaliselt töölt eemal. Kas saaksid kogemuse suurendamiseks võtta ajutiselt üle mõned tema projektid?
 • Uus roll või projekt, mis nõuab sinult uusi oskusi, nagu näiteks avalik esinemine või rahvusvahelised suhted.
 • Ettevõtte laienemine või ühinemine. Omad sa oskusi (nagu näiteks keeleoskus), mis võiks protsessile kaasa aidata?

Vaata üle ka oma tugevused ja küsi endalt, kas need avavad sulle uusi võimalusi. Vaata ka oma nõrkusi ja püüa leida võimalusi nende eemaldamiseks.

Ohud

 • Milliste takistustega sa oma töös kokku puutud?
 • Kas võistlete mõne kolleegiga projektide või tööülesannete pärast?
 • Kas sinu töö iseloom (või muude tegevuste iseloom sinu elus) on muutumas?
 • Kas tehnoloogia areng on ohuks sinu positsioonile?
 • Kas mõni sinu nõrkustest võib aidata kaasa ohu tekkimisele?

Personaalse SWOT analüüsi läbiviimine võib anda olulist informatsiooni vajalike muudatuste kohta ning leida oma probleemkohtadele uusi vaatenurki.

3 kommentaari

Filed under Eesmärgid, Nõuanded, Psühholoogiline abi

Soovitused alustavale ettevõtjale – 10 asja, mida kohe teha

 1. Tee midagi, mida sa pole kunagi varem teinud. Raske on tunda end mugavalt kui tegeled millegi uuega.
 2. Loe ettevõtjate elulugusid. Loe millist elu on elanud Carnegie, Ford, Edison või Rockefeller. Lisaks sellele, et see tõstab su motivatsiooni on see ka õpetlik.
 3. Leia väikeseid probleeme. Millised on need väikesed takistused, mis segavad igapäevast tööd? Korralda ajurünnak, mille eesmärgiks oleks sellele väikesele probleemile lahenduse leidmine.
 4. Tähista tulemusi. Leia midagi positiivset iga inimese panuses.
 5. Ära arvesta oma erisoove. Ära muretse nii palju oma tegevuste, ideede ja edu pärast. Toeta teisi. Teiste toetamine aitab sind hoopis uuel viisil.
 6. Tee ideede nimekiri. Kirjuta paberile probleemid ja nende lahendused. Hoia need alles.
 7. Õpi müüma. Osale mõne lihtsa ja odava toote müümisel (osa-ajalise koormusega).
 8. Tee „midagi“. Võta oma parim idee, nuputa kuidas alustada ja alusta. Anna oma parim, ära loobu. Paljud räägivad, et tahavad teha oma ettevõtte. Sina oled teinud ja see teeb sind paremaks 99%-st muust rahvast. Ja polegi nii tähtis kas see esimene ettevõte on edukas või mitte.
 9. Põleta sillad. Kui Cortez maabus Uues Maailmas, siis ta käskis põletada kõik laevad, et kõik pingutaksid maksimaalselt ellu jäämise ja hakkama saamise nimel.
 10. Ebaõnnestumisel säilita positiivne meel. Miski ei aita paremini probleemidele lahendusi leida kui optimistlik suhtumine ja hea pealehakkamine.

Väljavõtted G.L.Hoffmani raamatust „StartUp 100 Tips To Get Your Business Going“ on avaldatud autori loal.

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Turundus ja müük

Soovitused alustavale ettevõtjale, osa 3

 1. Unista globaalselt, mõtle lokaalselt. Vahva on mõelda, et sul on kliente ka teisel pool piiri. Arvesta ainult, et su parimad ja pikaajalisemad kliendid asuvad su kodulinnas.
 2. Kas kliendil on alati õigus? Ei ole. Osad võivad olla lausa kahjulikud su firmale. Leia võimalus oma halbadest klientidest lahti saamiseks.
 3. Anna oma töötajatele töö, milles nad on edukad. Õpi tundma oma töötajaid. Sa pead välja nuputama, millist tööd neile pakkuda või milliseid vahendeid nad vajavad töö tegemiseks.
 4. Ole ligipääsetav. Alustava ettevõtte puhul toimub kõik imekiiresti – seetõttu pead olema seal (kontoris, kus ka su alluvad on).
 5. Tee nagu tahad, et teised teeks. Kui sa nõuad oma töötajatelt kindlaid asju (nt. tööaegadest kinni pidamine jms), siis pead ise eeskuju näitama.
 6. Keskendu peamistele asjadele, kuid ära lase sisse kirjavigu. Sa pead olema võimeline vaatama oma äri km kõrguselt. Aga kui oled seal kõrgel, siis tekivad väikesed vead, mis õõnestavad su usaldusväärsust. Nii näiteks peavad olema trükised täiesti veatud.
 7. Uuri kõiki müügikanaleid. Sa pead välja selgitama, kuidas tooted  jõuavad sinu valdkonnas turule. Võid müüa neid otse kliendile, kuid kasutada ka vahendajat.
 8. Neljakordselt raha, neljakordselt aega. Uus firma vajab asja teostamiseks neljakordselt raha ja neljakordselt aega. Seega tee oma plaanid vastavalt sellele reeglile, siis võid ehk ots otsaga kokku tulla.
 9. Luba vähem, tee rohkem. Üks asi on omada positiivset suhtumist, teine asi anda lubadusi, mida sa ei suuda pidada.
 10. Muretsemine on su kujutlusvõime väärkasutus. Sa pead leidma teise tee takistusest möödumiseks. Ja kui see ei tööta, siis uue tee jne. Igaüks võib muretseda. Sinu ülesanne on kasutada negatiivset emotsiooni probleemi lahendamiseks.

Väljavõtted G.L.Hoffmani raamatust „StartUp 100 Tips To Get Your Business Going“ on avaldatud autori loal.

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Soovitused alustavale ettevõtjale, osa 2

 1. Mida sa parandad? Iga uus ettevõte parandab midagi kellegi jaoks. See võib olla nt. mõne olulise teenuse või toote puudumine või hoopis mõni sellega seonduv lisateenus.
 2. Kas sa tuled toime pingeolukorras? Ühes asjas võid olla kindel – see on tööpinge. Kõik tahavad midagi ja pidevalt. See kuidas sa pingeolukorras toime tuled, määrab ka sinu edu.
 3. Õpi ennast motiveerima. Kerge on end motiveerida, kui läheb hästi. Tunduvalt raskem on seda teha halbadel aegadel. Leia enda jaoks sobiv enesemotiveerimise viis (nt. positiivsed lood ja kuulsuste tsitaadid). Heaks viisiks on uskuda, et see möödub ning ka käituda nagu see mööduks kohe.
 4. Esimesed on alati sihtmärgid. Parem on olla teine, kes modifitseerib juba olemasolevat toodet kui esimene, kes peab end harima ja ehitama üles kogu turu.
 5. Asjad võtavad aega. Nii läheb aega,  enne kui personalile korraldatud müügikoolitusest kasu on või uude tootesse tehtud investeeringut raha sisse tooma hakkavad.
 6. Müük on tähtsuselt number 1, 2 ja 3. Suurema osa oma ajast peaksid sa tegelema müügiga. Muud asjad on vähem tähtsad. Müük on siis, kui keegi maksab sulle toote või teenuse eest. Erutuda ei tasu, kui sulle öeldakse, et kõik tahaksid seda. Erutu alles siis, kui keegi tõeliselt maksab selle eest.
 7. Selleks, et müüa paljudele, müü ühele. Et üles ehitada oma firmat, pead sa müüma paljudele. Aga enne kui sa saad müüa paljudele, pead sa leidma selle esimese kliendi, kes soovib su toodet/teenust osta.
 8. Kas sul on täielik toetus perekonnalt? Paljudele pereliikmetele meeldib olla seotud eduka ettevõtjaga. Kuid mõned pereliikmed ei toeta sinu pühendumust. Ja kõige vähem tahad sa, et keegi seaks kahtluse alla iga su liigutuse, iga su otsuse ning iga su investeeringu.
 9. Püsi oma äris. Liiga paljud ettevõtted „vajuvad ära“. Kui sa suudad oma äri elus hoida esimese aasta, siis teise aasta, siis kolmanda aasta… Tõenäosus on suur, et sa tuled toime.
 10. Väikesed parandused tasuvad ära. Liiga sageli mõtleme, et peame tegema suuri muudatusi. Tegelikult piisab väikestest pidevatest muudatustest.

Väljavõtted G.L.Hoffmani raamatust „StartUp 100 Tips To Get Your Business Going“ on avaldatud autori loal.

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Töö- ja pereelu, Turundus ja müük

Soovitused alustavale ettevõtjale

 1. Tea oma tugevusi. Tõenäoliselt oled sa väga hea vähemalt ühes asjas. Edu tuleb, kui teed seda ühte asja üha rohkem ja rohkem. Pole oluline, et oleksid hea teistes oma firmaga seotud töödes, sest neid asju võivad teha teised inimesed.
 2. Kas sa suudad müüa koerte toitu oma koertele? Esimesed, kellele pead oma toodet/teenust müüma, on su oma töötajad. Ja seda tuleb teha pidevalt, sest nemad peavad uskuma firma tootesse/teenusesse.
 3. Usalda kõhutunnet, kuid loobu viletsatest ideedest kiiresti. Kui sa ise ei usu oma ideedesse, siis sul pole üldse võimalik leida seda õiget ideed. Arvesta ainult, et kõik ideed pole sugugi head ideed.
 4. Räägi konkurentidega, ära põgene nende eest. Suhtle nendega messidel, konverentsidel ja isegi telefonis. Sa ei pea rääkima oma strateegiast, räägi valdkonnast üldiselt. Kes teab, mida kasulikku sa teada võid saada.
 5. Ära süüdista teisi. Kui midagi läheb firmas untsu, siis on võimalik, et selles on ka meie enda süüd. Kõigepealt tuleb parandada oma vead.
 6. Kui sa tunned end ebakompetentsena mõnes valdkonnas, siis palka selleks inimene. Me ei saa olla samavõrd head kõikides oma äriga seonduvates valdkondades. Sinu ülesanne on kokku panna kompetentne meeskond, kes suudab sinu poolt tehtud plaani ideaalselt teostada.
 7. On sul vaenlast? Sul on kergem muutuda edukaks kui sul on konkurent, kelle vastu võidelda. See teeb elu tunduvalt lihtsamaks – pead lihtsalt olema parem, kiirem ja odavam. Ja igaüks teab, kui oled seda.
 8. Ole õnnelik ka väikeste asjade üle. Iga ettevõtja peab suutma tunda rahulolu igapäevastest väikestest saavutustest. Need väikesed edusammud on ju osa suuremast edust.
 9. Õpi küsima nõu ja abi. Kuigi on piisavalt inimesi, kes on suutnud eduka ettevõtte omapäi üles ehitada, on siiski palju neid, kes vajavad abi. Ja on palju neid, kes soovivad pakkuda sulle oma abi. Otsi nad üles ja palu neil sind aidata.
 10. Räägi oma äriideest kõigile, kes veidigi viitsivad kuulata. Ja ka neile, kes ei viitsi. Kui sa ei julge rääkida ideest oma tuttavatele, siis kuidas sa räägid seda oma klientidele või investoritele? Pead otsima neid, kes küsivad ka küsimusi või seavad su idee kahtluse alla.

Väljavõtted G.L.Hoffmani raamatust „StartUp 100 Tips To Get Your Business Going“ on avaldatud autori loal.

G.L.Hoffman on nö sari-ettevõtja ja riskiinvestor, ideede generaator ja mentor. 2 tema paljudest firmadest on läbinud kogu tee alustavast firmast kuni aktsiate esmase avaliku pakkumiseni. Tema töid ja tegemisi on kajastanud sellised mainekad ajakirjad nagu Forbes, FastCompany ja Wall Street Journal. Lisaks lugematud muud artiklid teistes ettevõtlusajakirjades ja ajalehtedes.

Praegu on ta LinkUp.com (üks kiiresti kasvav tööotsingu keskkond) juhatuse esimees. G.L.Hoffman kirjutab lisaks regulaarselt artikleid ettevõtlusest ja karjäärist sellistele väljaannetele nagu US NEWS, World Report ja Fast Company.

Tema mõtteid saab jälgida ka ta blogis WhatWouldDadSay.com ning Twitteri kaudu (@GLHoffman).

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Turundus ja müük