Töötamine kirjaliku töölepinguta

Sageli puutub töölesoovija kokku probleemiga, et tööle asumisel ei sõlmita kirjalikku töölepingut. Tööle asumisel on tööandja kohustatud sõlmima töötajaga töölepingu kirjalikult, kuigi ta võib väita vastupidist. Suulise töölepinguga on lubatud töötada töödel, mis on lühiajalised ja töö kestus ei ületa kahte nädalat. Tööle asumisel on töötaja jaoks väga oluline tööandjaga saavutada kokkulepe töö eest makstava tasu suuruses, tööajas, töö tegemise kohas jne. Kirjalikult kokkuleppe sõlmimisel on oluline, et mõlemad lepingu pooled saaksid sellest üheselt aru.

Kui töötaja on asunud tööle kirjaliku töölepinguta, võib tööandja jätta välja maksmata töötasu ja muud töö tegemisega seotud tasud (nt puhkusetasu). Sellisel juhul tekib töötajal õigus sisse nõuda saamata jäänud tasud töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu. Kui tööandja on keeldunud sõlmimast kirjalikult töölepingut ja töötaja on ikkagi tööle asunud, on soovitav enda jaoks üles tähendada kõik tööga seotud andmed: töötundide arv, teostatud tööde sisu, lubatud tasu suurus jne. Andmete olemasolul on kergem nõude esitamine ja saadavate tasude väljaarvutamine, kuna hiljem ei pruugi enam kõiki fakte täpselt mäletada.

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Lepingud, Nõuanded, Raha, Tööhõive

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s