Monthly Archives: aprill 2010

Töötamine kirjaliku töölepinguta

Sageli puutub töölesoovija kokku probleemiga, et tööle asumisel ei sõlmita kirjalikku töölepingut. Tööle asumisel on tööandja kohustatud sõlmima töötajaga töölepingu kirjalikult, kuigi ta võib väita vastupidist. Suulise töölepinguga on lubatud töötada töödel, mis on lühiajalised ja töö kestus ei ületa kahte nädalat. Tööle asumisel on töötaja jaoks väga oluline tööandjaga saavutada kokkulepe töö eest makstava tasu suuruses, tööajas, töö tegemise kohas jne. Kirjalikult kokkuleppe sõlmimisel on oluline, et mõlemad lepingu pooled saaksid sellest üheselt aru.

Kui töötaja on asunud tööle kirjaliku töölepinguta, võib tööandja jätta välja maksmata töötasu ja muud töö tegemisega seotud tasud (nt puhkusetasu). Sellisel juhul tekib töötajal õigus sisse nõuda saamata jäänud tasud töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu. Kui tööandja on keeldunud sõlmimast kirjalikult töölepingut ja töötaja on ikkagi tööle asunud, on soovitav enda jaoks üles tähendada kõik tööga seotud andmed: töötundide arv, teostatud tööde sisu, lubatud tasu suurus jne. Andmete olemasolul on kergem nõude esitamine ja saadavate tasude väljaarvutamine, kuna hiljem ei pruugi enam kõiki fakte täpselt mäletada.

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Lepingud, Nõuanded, Raha, Tööhõive

Veel üks test potentsiaalsele ettevõtjale

Sa tegid testi: Kas minust saab hea ettevõtja ja said vähemalt 17 punkti. Sa otsustasid, et sinust saab ettevõtja. Nüüd aga vajad sa head äriideed. Siin on järgmine test, mis sind hädast välja päästab:

 1. Kas su äriidee vähendab kellegi valu, ebamugavust, frustratsiooni või rahulolematust?
 2. Kas neid inimesi on palju?
 3. Kas nendel inimestel (firmadel, organisatsioonidel) on piisavalt raha selle eest tasumiseks?
 4. Kas neil on võimalik kiiresti otsustada, kas nad saavad (tahavad) osta su toodet/teenust?
 5. Kas sinu äriidees leiab rakendust sinu isiksus ja unikaalsus?
 6. Kas sul on olulisi väärtuseid, mida teistel pole? (raha, juurdepääs klientidele, tehnoloogia, juhtimisoskus, teostus, asukoht, müügioskus jms)
 7. Kas sa leiaksid vähemalt kaks inimest, kes võiksid sinuga liituda?
 8. Kas nende oskused täiendaksid sinu oma?
 9. Kas neil on samad väärtushinnangud nagu sinul?
 10. Kas enamik neist, kelle arvamust väärtustad, peavad su ideed heaks?
 11. Kas on olemas vähemalt üks inimene (kuid mitte rohkem kui 3), kelle arvamus on sulle tähtis, kuid kes peab su ideed halvaks?
 12. Kas on midagi idee või selle elluviimise juures, mis lausa sunnib sind pühenduma sellele?
 13. Kas sul õnnestub ilmuda suurte konkurentide kõrvale nii, et sind alguses ei märgata?
 14. Kas sa leiad potentsiaalse kliendi, kes võtab vastu su pakkumise, annab tagasisidet ja on nõus piloteerima?
 15. Kas sa suudad alustada ilma suurema rahahunnikuta?
 16. Kas sa suudad hoida oma püsikulud alustamise ajal madalad?
 17. Kas su ideed on võimalik ellu viia väikeste sammude kaupa nii, et saad koguda väärtuslikku infot ja samal ajal ka teenida veidi raha?
 18. Kas sul on veel midagi, mis siit testist on välja jäänud? (ja see oleks …)

Kui said vähemalt 16 „jah“ vastust, siis on aeg alustada korraliku äriplaani tegemisega. Aga arvesta, et sa pead oma äriideed arendama nii kaugele, et saad 18 „jah“ vastust.

Testi inglise keelne versioon asub siin.

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Test, Turundus ja müük

Edu ja enesearendamine käivad käsikäes

Eduelamus isiklikus ja professionaalses elus on väga oluliseks teguriks rahulolu saavutamisel. Üheks eduka tegevuse vältimatuks komponendiks on enesearendamine. Järgnevalt on toodud mõningad mõtted toetuseks teel parema ja edukama mina poole.

 • Kõige suuremaks takistuseks  enesearendamisel ja edu saavutamisel on inimene ise. Loovust ja vabadust takistatakse mõtetega iseenda jõuetusest ja väärtusetusest. Suurimaks ankrukiviks on enda võrdlemine teistega. Ükski kaks inimest ei ole sarnased, seega ei ole mingit alust neid ka võrrelda. Kui siiski ilma võrdlemiseta ei saa, siis võiks võrrelda iseennast iseendaga . Vaadata seda, kuidas ja milline olin mõnda aega tagasi ja kuhu olen jõudnud nüüd.
 • Oluline on ennast aktsepteerida sellisena nagu oled. See sisaldab ka julgust endale ausalt otsa vaadata ja riskida enda nii positiivseid kui ka arendamist vajavaid omadusi tunnistada. Enda aktsepteerimisest saab alguse ka parem kontakt teiste inimestega, sest kuidas saab keegi teine sind aktsepteerida, kui sa ise seda ei tee?
 • Keskendu pigem sisemisele ilule ja arengule kui  välisele. Väline ilu on oluline vaid sedavõrd kui palju on vaja mugavaks enesetundeks. Sisemine tasakaal ja karismaatilisus määravad pikemas perspektiivis oluliselt rohkem kui väline ilu. Nii sisemist tasakaalu kui karismaatilisust on võimalik arendada ja õppida.
 • Kui sind ümbritsevad inimesed on stressis ja masendunud, siis aita neil leida lootust ja positiivsust. Ära lange ka ise musta masendusse koos nendega. Kaks masendunud inimest vaid võimendavad üksteise ängi, millest pole kasu kummalegi.
 • Hoia meeles, et maailm on avar õpperuum, mitte ebaõnnestumiste kamber. Kehva tulemuse järel õpi kogemusest ja liigu edasi. Leia aega enesearendamiseks ja ära pelga abi või nõuandeid küsida ja saada. Tarkus seisneb pigem oma puuduvate oskuste tunnistamises kui nende kramplikus varjamises.
 • Keskendu ühele valitud tegevusele korraga. Enesearendus on protsess, mis toimub „üks päev korraga“.
 • Enesearengu tulemusena saavutad sisemise tasakaalu, isiksusliku arengu ja lõpuks edu. Sellel teel arendad omavahel toetavaid omadusi nagu eneseusk, eneseteadlikkus ja enesest hoolimine.
 • Püstita sisutihedaid ja saavutatavaid eesmärke. Enesearendamine ei  muuda sind kellekski teiseks vaid muudab sind paremaks sinuks.
 • Iseenda jaoks väikesed ja tähtsusetud asjad või tegevused võivad kellegi teise jaoks tähendada väga palju. Lihtsad asjad nagu tervitamine või komplimendi tegemine võivad teise inimese päeva hoobilt paremaks muuta. Enamus inimesi ihkab olla märgatud ja hinnatud. Märgates ja hinnates ilu enda ümber ja teisi inimesi, muutume ilusaks ja oluliseks ka nendele.
 • Iseennast muutes ja enesearengu protsessi läbides ei ole vaja oodata, et kõik teised on samal teel. Maailm on täis erinevate väärtuste ja hoiakutega inimesi. Mida aktsepteerivam olla iseenda arvamusest erineva suhtes, seda kergem on oma teed läbida. Igaühe jaoks on oma tee ja oma tempo selle tee läbimiseks.

Tõlgitud ja täiendatud artikli algallikas.

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Nõuanded, Psühholoogiline abi

Kuidas nigelates oludes kasumit saada?

Kui su kõige kasumlikumad kliendid suurendavad oma oste, siis hoia nad rõõmsana ja leia veel nendesarnaseid. Kui müük on nigel, siis arenda oma toodet ja ürita seda neile müüa.

Kui su kõige madalama kasumlikkusega kliendid suurendavad oma oste, siis muuda hinda nii, et see täpsemalt peegeldaks toote/teenuse müügikulusid. Kui müük on väike, siis vähenda toote müügikulusid, et müük nendele klientidele muutuks kasumlikumaks.

Loobu klientidest, kes ei anna sulle kasumit või kelle puhul kulutad liigselt raha.

Kasumlikkuse kasv ei tule ilmtingimata kliendibaasi laiendamisest. Pigem tuleb kasumlikkuse kasv suuremast müügist senistele klientidele, sest olemasolevatele klientidele müümine on vähem kulukam kui uute klientide leidmine. Sinu praegused kliendid juba teavad sind ja usaldavad sind.

Veel kasumlikkuse suurendamise viise:

 • Tõsta hindu
 • Vähenda allahindlusi (või allahindluste protsenti)
 • Rõhu kõrgemate hindadega toodetele ja vähenda madalate hindadega tooteid
 • Hoia kliente parema klienditeeninduse, parema kommunikatsiooni ja suuremate lisaväärtuste kaudu
 • Müü lisatooteid- ja teenuseid
 • Müü kallimaid ja kõrgemate väärtustega tooteid
 • Tee arved kohe ja anna need kohe ka klientidele
 • Vähenda tootmisjääke
 • Koolita töötajaid
 • Automatiseeri tootmise korral rutiinseid ülesandeid
 • Kasuta uudsemat tehnoloogiat ja tarkvara
 • Mõõda ja analüüsi
 • Koli väiksemasse kontorisse/tootmishoonesse
 • Osta teenuseid sisse
 • Hoolda oma tehnikat
 • Vähenda oma personali kui vaja
 • Kasuta komisjoni- või boonusepõhist palgasüsteemi
 • Tee lepingupartneritega enda jaoks paremaid lepinguid
 • Osta odavamat (kuid sama kvaliteediga) toorainet (kontoritarbeid, kontorimööblit jne)
 • Kasuta ostude tegemisel allahindlusi
 • Ära reisi – pea nõupidamisi pigem telefonis või skype’is
 • Paku kliendile ettemaksu korral allahindlusi
 • Jälgi erilise hoolega neid, kes hilinevad arve maksmisel
 • Võta koheselt ühendust nendega, kes pole õigeaegselt arvet tasunud
 • Ära kuluta liigselt inventarile
 • Pea tarnijatega läbirääkimisi arvete maksetähtaja pikendamiseks
 • Tee laenu tagasimaksed õigeaegselt viiviste vältimiseks
 • Jälgi maksude tasumise kalendrit viiviste vältimiseks

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

5 põhjust, miks alustavad ettevõtted ebaõnnestuvad

1) Puudub plaan. Inimesed alustavad ettevõtlusega erinevatel põhjustel – kes vihkab oma tööd, kes vajab lisaraha. Probleemiks on see, et liiga paljud inimesed ei mõtle, mida nad tahavad oma elult. Nad ei mõtle, milline oleks nende elu ettevõtjana; kui pikalt nad tuleksid toime 7 päeva nädalas töötades. Kõigepealt tuleb teha plaan enda jaoks, sest muidu on oht, et nad loovad äri, mis pole nende jaoks see õige.

2) Puudub võrgustik. Enne kui äri luua, tuleb ette valmistada turg – luua ja arendada ärialaseid ja isiklikke kontakte. Kui sa pole inimene, kes sõbruneb kiiresti või kui sa ei hoia vanade tuttavatega kontakti, siis pole ettevõtlus sinu jaoks. Sinu esimesed kliendid peaksid tulema su isiklikust võrgustikust. Inimesed teevad koostööd inimestega, kes neile meeldivad ja keda nad teavad. Keda tead sina? Ja veelgi olulisem – kes teab sind?

3) Puudub kitsas sihtturg. Paljud ettevõtjad müüvad kõigile, kellel nende arvates on raha. Loo enda ettevõtte jaoks kindel nišš. Palju kergem on teha turundusplaani kui sa tead täpselt, kellele soovid müüa, sest sa pead arvestama, et sul on piiratud ressursid (aeg ja raha).

4) Pole piisavalt raha säästetud. On kolm põhjust, miks tuleks raha säästa. Esmalt pead sa suutma ettevõtte algusaastatel end toita ja vajalikke majapidamiskulusid maksta. Teiseks pead sa finantseerima oma ettevõtet kuni see hakkab raha tagasi tooma. Kolmandaks tuleks luua nn. kriisifond, kust saaks raha võtta kui tekivad ootamatud kulud.

5) Puudub isiklik ja finantsdistsipliin. Kui sa ei suuda oma majapidamiskulusid ohjes hoida, siis on vähe tõenäoline, et saad oma ettevõttega hakkama. Kõik ärialased otsused tuleb teha finantsolukorrale vastavalt. Sama kehtib ka su töödistsipliini suhtes: Mitu tundi päevas teed tööd? Palju pühendad aega müügile?

Kui suudad ennetada neid probleeme, siis on sul lootust, et alustad elujõulise ja kasumliku ettevõtlusega.

Allikas

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Nõuandeid ettevõtjale – ressursid

 1. Alustav firma võtab praktiliselt kogu su aja.
 2. Kõik võtab kauem kui oled algselt arvestanud. Mõnikord lausa 2-3 korda kauem. Tihtilugu jäävad asjad seisma mõne ametiasutuse taha. Firma üles töötamine võib võtta 3-5 aastat, mõnikord ka kauem.
 3. Testi ja mõõda oma tulemusi. Sa ei saa teha oma strateegiates enne muudatusi kui sa ei mõõda neid. Näiteks, kui tahad, et klientide arv tõuseks, siis kirjuta iga päev seinale nende arv. Peatselt näed, millised tegevused viivad nende arvu tõusuni ja millised languseni.
 4. Väldi ajaröövleid. Kõige hulemad neist on palgatöö ja kasumlikud kõrvalprojektid.
 5. Finantsplaane tehes arvesta alati kulusid suuremana ja tulusid väiksemana. See ei tähenda, et su kulud ei võiks olla väiksemad ja tulud suuremad.
 6. Teeni ruttu raha! Ettevõtte käigus hoidmine sõltub alati rahast, seetõttu pead leidma võimaluse kiiresti raha teenida. Teenuste puhul on võimalik küsida teatud summa ulatuses ettemaksu. Võid ka luua korduvaid teenuseid või tooteid ning nende eest igakuiselt tasu küsida.
 7. Hoia oma kulud madalad. Suurest käibest pole kasu kui su kulud on suuremad kui tulud. Osta alati hulgi, mööbli ostmisel osta kasutatud mööblit, kauple tarnijatega hinda alla.
 8. Ära paku allahindlusi, paku hoopis lisaväärtust. Hoia oma hinnapoliitika kindel, suurenda käivet ja tulusid pigem odavate või tasuta lisateenuste/toodete abil.
 9. Arvesta, et uued teadmised tähendab suuremat teenistust. Sa pead pidevalt õppima ja end täiendama müügi ja turunduse vallas ning arendama end erialaselt. Sa pead otsustama kus on mõistlikum end täiendada ja kus ekspert appi palgata.

Nõuanded leitud siitsiitsiit ja siit.

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha

Nõuandeid alustavale ettevõtjale – müük ja turundus

 1. Stardi kiiresti. Selleks alusta mingi väiksema asjaga (tootega, teenusega).
 2. Alusta teenuse pakkumise või toote müügiga kiiresti. Kiiresti alustamine on oluline tehtud vigade või tegemata asjade leidmiseks. Mida kiiremini sa need leiad, seda vähem sul läheb aega (raha) raisku.
 3. Keskendu peaasjalikult müügile ja turundusele. Ettevõtluses ei toimu midagi kuni ei tehta müüki. Seetõttu alusta müügiga juba siis kui su toode (või teenus) pole veel täiuslik, sest sa jõuad alati seda täiendada. Ilma müügita aga ei pruugi tulla ka täiuslikku toodet.
 4. Ära karda konkurentsi. Oluline on mitte niivõrd idee kuivõrd teostus ja turule minek. Reklaamist ei piisa – kliendid peavad ka rahul olema.
 5. Paista silma. Vahet pole, millega sa tegeled – turul on palju sarnaseid firmasid. Selleks, et olla edukas, pead leidma midagi, mis teeb sind erinevaks. See võib olla su lugu, ligipääsetavus, lisandväärtus vms. Mis iganes see ka ei oleks – leia see ja siis turunda!
 6. Loo endale lugu. Meile meeldivad lood ja me pidevalt otsime selliseid. Loo endale lugu, mis esindab su toodet, mis on realistlik ja kaasa elatav. Kliendid väärtustavad firma ausat nime rohkem kui firma poolt pakutavat toodet.

Nõuanded leitud siitsiitsiit ja siit.

Lisa kommentaar

Filed under Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Turundus ja müük