Monthly Archives: jaanuar 2010

Asjaolud, millega arvestada enne ettevõtte tegemist ehk miks ettevõtjad ebaõnnestuvad

Miks peaks üks ettevõtlusega alustada sooviv inimene teadma peamiseid ebaõnnestumise põhjuseid? Selleks, et neid juba algusest peale ennetada.

Ettevõtlusega alustades tuleb kõigepealt alustada ideede arendamisega ning strateegiate ja tegevuskavade koostamisega. See pole üldse nii tarbetu tegevus kui esmapilgul näib, sest põhjalik planeerimine ja kavandamine säästab hiljem nii aega kui ka raha. Kui tulevasel ettevõtjal on aimu võimlikest karidest, mis teda edukal ettevõtjakarjääril varitsevad, siis ta saab neid juba oma planeerimise ja kavandamise etapis arvestada.

Millised siis on peamised ebaõnnestumise põhjused?

1. Juhtimine:

  • Loobutakse liiga kiiresti kui koheselt kasumit ei saa. Kui äriidee on hea, siis tuleb sellesse ka uskuda.
  • Pareto põhimõte ehk 80-20 reegel ütleb, et 80% tulemusi tuleb 20%-st pingutamisest. Mõnikord on see lausa 95-5 reegel. Palka endale keegi appi ja keskendu ise nendele tegevustele, mis annavad tulemusi.
  • Ettevõtted peavad arenema ja laienema. Nad ei saa tammuda paigal ja samal ajal olla kasumlikud. Kogu aeg tuleb luua uusi kontakte, määratleda uusi eesmärke ning suhelda inimestega. Sest kui ei liiguta edasi, siis liigutakse järelikult tagasi.

2. Turundustegevus:

  • Firma ei tea milline on sihtturg. Armutakse oma tootesse (või teenusesse) ja arvatakse, et ka kõik teised peaksid seda tegema.
  • Eeldatakse, et kui avatakse pood või riputatakse üles koduleht, siis hakkavad kõik inimesed seda koheselt külastama. Oma firmat tuleb pidevalt turundada. Ei piisa ühest lehereklaamist. Pead andma inimestele võimaluse teada saada, et sul on olemas tõsiselt hea firma.
  • Turundus ja müük on põhitegevused, mis annavad tulu. Kõik muu on vaid kulu. On 3 võimalust kuidas saada firmale rohkem tulu: rohkem kliente, kallimad tooted, suuremad või sagedasemad ostud.
  • Firmad rõhuvad liiga palju oma tootele või teenusele. Tuleb keskenduda hoopis sellele, et teha kliendile selgeks milline on kasu kui ta toodet või teenust ostab.

3. Klienditeenindus:

  • Firmad rõhuvad kasumile, mitte kliendisuhtele. Ilma klientideta ei ole aga kasumit. Kliendid soovivad, et teenusel või tootel oleks kindel väärtus. Nad soovivad ka head teenindust.

4. Raha:

  • Firmad ei oska oma toodetele ja teenustele õigeid hindu panna. Seetõttu pole hinnakujundus tihtilugu kasumlik.
  • Firma ebaõnnestub kui tal puudub ülevaade millised ja kui suured on firma kulud ja kust tuleb kasum. Korralik raamatupidamine ja põhjalik analüüs on eduka äri võtmeks.

Oma seisukohti on jaganud USA edukad juhid ja ettevõtjad. Artikli algmaterjali leiate siit.

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Turundus ja müük

Valikute tegemisest ja tegemata jätmisest

Sageli võib kuulda inimesi ütlemas, et neil puuduvad valikud. Valik on aga alati olemas. Tõsi on see, et mõningates olukordades valikuid ei nähta, ei olda nendest teadlikud. Igas olukorras on mingi valik, mis ei pruugi aga tingimata asuda inimesest väljaspool. Valik on eelkõige selles, kuidas inimene mingisugusele olukorrale reageerib. Ka valiku tegemata jätmine on iseenesest valik. Inimene valib passiivsuse.

Valikuvõimaluste nägemist võib takistada fikseerumine mingisse kindlasse uskumusse või mustrisse. Näiteks situatsioonis, kui inimene on õppinud mingit kindlat eriala ja töötab sellel, kuid on õnnetu, sest töö ei paku talle rahuldust. Enamasti hakatakse esmalt viga otsima endast väljaspool, vahetatakse töökohta jne. Võtab aega kuni inimene hakkab nägema, et võib olla õpitud eriala ei olegi temale kõige sobivam ehk pöördub rahulolematuse põhjuse leidmiseks enda sisse. Teiseks oluliseks takistuseks valikute nägemisel on hirm tundmatu ees. Kui inimene tunnistab endale, et tema aastaid õpitud ja sissetöötatud eriala ei sobi talle, paneb ta ennast automaatselt valiku ette, et mis siis nüüd edasi? Saadakse aru, et midagi tuleb ette võtta, midagi peab muutma. Kuid on ju hirmutav kaotada oma turvaline ja tuttav (kuigi mitte rahuldustpakkuv) keskkond, seega tehakse nägu ja kinnitatakse endale, et valikut ei ole: „Ma olen liiga vana millegi uue õppimiseks.“, „Kes mind ikka tahab.“, „Ma ei saa perekonna majandusliku olukorraga riskida.“ jne. Julgus riskida toob enamasti siiski kaasa suure energiavoolu ja rahulolu, sest lisaks pääsemisele mitte rahuldustpakkuvast tööst, võetakse tagasi kontroll oma elu üle ja see tunne on tõeliselt innustav. Vaja on vaid natukene julgust, et astuda kõrvale tuntud ja sissetallatud rajalt ning anda võimalus iseendale näha maailma avatud silmadega.

Lisa kommentaar

Filed under Nõuanded, Psühholoogiline abi

Kuidas leida motivatsiooni kui on raske?

Motivatsioon on tehatahtmine, mis inimeste sees tekib või ei teki ning mida peab pidevalt taaslooma (V.Murutar). Motiveeritud inimene tunneb ennast energilise ja elusolevana vastupidiselt motivatsioonipuuduses oleva inimesega, kes on tõenäoliselt pidevalt väsinud ja tüdinenud olekus. Arvatakse, et oma eluenergia ja motivatsiooni taasloomine võtab kaua aega ja inimest, kellel niigi vähe energiat, muserdab taoline arvamus veelgi. Oma elusuuna ja energia muutmine ei pea tingimata võtma pikki aastaid. Elu kulgeb tõusude ja mõõnadena ning ühest teise liikumine võib olla kas kiire või pikaajaline vastavalt ellu panustatud energiale ja oma aktiivsusele.

Alustuseks läheb vaja vaid ühte hetke mõtlemaks: millised on sinu elu eesmärgid? Kas sa tead, mis on sinu väärtused ja millised on arengukohad? Teadlikkus iseendast on võti vabale elule ja võimaluste leidmisele elu nautimiseks ka siis, kui majanduslikult on raske ja turvatunne kipub kaduma. Elu on sageli mõistetamatu ja imeline, õiglane ja ebaõiglane, ilus ja kole jne, kõik ühel ajal. See võib tekitada segadust ning halvemal juhul, kui näiteks raskused või valud on liiga rasked taluda, võib inimene kaotada iseennast. Oskus ennast kaitsta selliste olukordade eest ning keerulises olukorras säilitada pind jalge all ja usk enesesse, eeldab ehedat enesetunnetust, ausust iseenda vastu ja teadlikkust oma eesmärkidest. Autentse elutunnetuse leidmiseks võivad abiks olla järgmised soovitused. Neid võib kasutada taustateabena oma igapäevastele mõtetele ja elusuunale või eraldi programmina. Viimase puhul on mõttekas võtta eesmärgiks iga päev ellu rakendada üks soovitus. Nii annate olulistele muutustele oma elus võimaluse juba vaid 1 nädalaga!

1. Mõtle oma elu eesmärkidele ja sõnasta need. Väga harva jookseb magavale kassile hiir ise suhu. Kui elul puudub eesmärk, siis on inimene nagu paat merelainete raputada. Kui oled üks nendest, kes liiguvad oma elus vooluga kaasa, ilma erilise suunata lootuses leida õnne, tervist ja rikkust, siis on see soovitus eriti oluline sinu jaoks.  Sõnasta oma elu eesmärk või tegevuste mõte ja sa saad sellega endale oma isikliku kompassi elus liikumiseks, mis juhib sind vaid sinu jaoks õigesse suunda. See võib alguses tunduda keerulisena, eriti kui tunned ennast olevat äärmiselt raskes olukorras või lausa ummikseisus. Samas on mis iganes olukorrale alati olemas lahendus. Sinu ees seisvad valikud ei pruugi tingimata olla hea ja halva vahel. Valik võib olla ka halva ja veel halvema vahel ja ka see on valik. Igasugune valiku või otsuse tegemine aitab edasi liikuda, sest muud võimalust ei ole. Tagasi liikuda ei ole lihtsalt võimalik, sest mis on olnud, see on minevikus ja möödas.

2. Tunne oma väärtusi. Mida sa hindad kõige enam? Koosta nimekiri viiest kõige olulisemast väärtusest oma elus. Nendeks võivad olla näiteks turvalisus, vabadus, perekond, vaimne areng, õppimine jne. Kõrvuta oma käesoleva aasta eesmärke väärtustega. Kui eesmärk ei ühti ühegi viie peamise väärtusega, siis on mõtet eesmärk ümber mõelda.

3. Tunne oma vajadusi. Rahuldamata jäänud vajadused võivad saada vaba ja eheda elu takistuseks. Tegele endaga ja hooli endast. Kas sa vajad tunnustust, õigust, kontrolli omamise tunnet, armastust? Paljud inimesed ei pööra tähelepanu oma vajadustele elades kellegi teise vajadusi rahuldades sooviga olla näiteks abivalmis ja hoolitsev ema, isa, õpetaja jne. Enamasti viib selline elu rahulolematuse tundeni, halvimal juhul depressioonini, sest igal inimesel on vajadused ning inimene on loodud püüdlema oma vajaduste täitmise poole. Teisi inimesi aidata ja toetada on võimalik ka ilma ennast hooletusse jätmata. Koosta nimekiri viiest peamisest tunnetatud isiklikust soovist või vajadusest ning asu neid täitma!

4. Ole teadlik, mis äratab sinus kire. Sa tead, kes oled ja mida sa tõeliselt naudid. Kahtlused ja kire puudumine saavad sind vaid hetkeks takistada. Takistustest üleastumine võimaldab leida tee tõelise sinu juurde. Väljenda ennast just sinule sobival viisil ning mõtle inimestele, kes sind inspireerivad.

5. Ela seestpoolt väljapoole. Suurenda oma teadlikkust sisemisest tarkusest võttes selleks regulaarselt aega. Käi looduses ja hinga sügavalt sisse õhku, see aitab korrastada mõtteid ja saada selgust iseendas. Linnakeskkonnas iseendas rahu ja tasakaalu leidmisel on abiks klassikaline või muu rahustav muusika.

6. Väärtusta oma tugevusi. Millised on sinu positiivsed omadused? Millised on sinu erilised oskused? Koosta nimekiri kolmest omadusest ja oskusest. Kui satud raskustesse, küsi abi oma lähedastelt, kes tunnevad sind kõige paremini. Oled sa hea kujutlusvõimega, vaimukas, kuldsete kätega? Leia erinevaid võimalusi iseenda väljendamiseks läbi oma tugevuste. Läbi oma oskuste ja teadmiste jagamise teistega suureneb sinu enesekindlus.

7. Ole abiks teistele. Läbi hea kontakti iseendaga paraneb kontakt ka välismaailma ja teiste inimestega, sa näed selgemini olemise ja elamise võlu. Olles enda vastu aus, oled abiks teistele enda ümber, sest jagades ehedat ennast aitad ka teistel leida üles huvi ja armastus elu vastu.

1 kommentaar

Filed under Eesmärgid, Nõuanded, Psühholoogiline abi

Kuidas elus eesmärke seada

Kui soovid endale tööd leida või hoopis ettevõtlusega alustada, siis aitab Sind eesmärkide seadmise oskus. Eesmärkide seadmine on väga oluline, sest siis on suurem tõenäosus, et eesmärgid saavutatakse ja et nendeni ka kiiremini jõutakse.

Eesmärkide seadmine on kerge kui järgida 8 lihtsat sammu:

1. Otsusta, millised on Su eesmärgid. Sul võib olla nii suuri kui ka väikeseid eesmärke. Sul võib olla vaid üks, aga ka mitu eesmärki. Sa pead vaid välja mõtlema, millised need on ja need üles kirjutama.

2. Lihtsalt ja selgelt. Kirjuta oma eesmärgid ümber nii lihtsalt kui saad, sest need ei tohiks olla liiga sõnaohtrad.

3. Õpi kõike tasakaalus hoidma. Kui Sul on mitu erinevat eesmärki, siis pead Sa õppima neid tasakaalus hoidma, sest kui Sa keskendud liigselt ühele eesmärgile, siis võivad teised elu valdkonnad täiesti tähelepanuta jääda. Hea on kui hindaksid iga nädala lõpul oma arengut ning vajadusel teeksid oma tegevustes ja plaanides muudatusi.

4. Ole organiseeritud. Pole vahet kuidas Sa oma asjadel silma peal hoiad. Oluline on, et need poleks juhuse hooleks jäetud.

5. Sa ei jõua kõike teha. Kui oled korrastanud oma prioriteete võib Sul tekkida kiusatus liiga palju asju korraga teha. Sa pead aru saama, et päevas on vaid 24 tundi ja Sa ei jõua kõike teha. Plaani osad tegevused mõneks järgmiseks päevaks.

6. Hoia siht silme ees. Aegajalt kipume plaanidest kõrvale kalduma, aga ära lase sel võimust võtta. Jälgi oma eesmärke.

7. Ole jätkuvalt entusiastlik. Entusiasm on väga oluline eesmärkide seadmisel. Eesmärkide saavutamine on ülimalt raske ilma entusiasmita. Pead pidevalt meeles hoidma, miks on see eesmärk Sinu jaoks oluline. Kasu on ka sellest kui kujutad ette nagu oleks Su eesmärk juba teoks saanud.

8. Premeeri ennast. Tähtis on ennast premeerida kui oled oma eesmärgi saavutanud. Ära lihtsalt tõmba seda nimekirjast maha, vaid naudi ka oma edu. Oled ju selle ära teeninud 🙂

Algallikas

Lisa kommentaar

Filed under Eesmärgid, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Tööhõive, Tööotsing, Töötud

Korduvad küsimused ettevõtlusteemal, osa 3 *

K: Kas ma peaksin võtma endale äripartneri?

V: Alusta vastamisega järgmistele küsimustele:

* Kas teil on ühesugune arusaam mida teha ja kus firma oleks 1, 3 või 5 aasta pärast?

* Kas te investeerite võrdselt aega ja raha?

* Millal ja kui palju te töötasu saate?

* Kas teil on kokku lepitud kes teeb mida, millal ja kus?

K: Mis on esimene asi, mida ma pean tegema ettevõtlusega alustades?

V: Kuigi finantseerimine, müük, turundus, personali palkamine on need asjad, mida tuleb ettevõtlusega alustades kaaluda, on siiski kõige olulisem asi tulevase ettevõtte visioon. Enne kui laenad raha, kasutad oma sääste või proovid oma toodet või teenust müüa, peab Sul olema kindel visioon. See on asi, mida tuleb teha enne kui alustad.

K: Kuidas ma leian kliente?

V: Turunda oma ideaalsele kliendile. Jätka ka olemasolevatele klientidele turundamist. Alati kohtle oma püsiklienti nagu uut. Ära muutu laisaks kuna arvad teadvat nende vajadusi ja soove. Soovid ja vajadused muutuvad. Seetõttu uuri nii uue kui ka vana kliendi soove ja vajadusi. Üheks parimaks turundamisviisiks on võrgustumine (koostöö teiste ettevõtjatega).

K: Kuidas saada teada kas äriidee töötab või mitte?

V: Ei saagi teada. Suure tõenäosusega ei tööta äriidee nii nagu Sa loodad, et see töötaks. Aga ära lase sel takistada oma idee edasi arendamist. Jätka oma plaanide ellu viimist ja hoia silmad lahti. Ole valmis, et pead oma ideed kohandama, muutma või ümber korraldama. Kui oled tähelepanelik, siis võtad ette õiged sammud õigel ajal. Muudetud plaan on küll erinev, kuid samas palju parem.

K: Kuidas leida head äripartnerit?

V: Sa ilmselt juba tunned teda. Sa tead, kes Su sõpradest on loodetav, hea töötegija ning püüdlik. Nüüd jääb ainukeseks ülesandeks tema „ära rääkimine“.

* Korduvate Küsimuste puhul ei ole tegu eestimaiste küsijatega. Siit leitud küsimused/vastused on kohandatud Eesti oludele.

Loe ka eelmist osa.

Lisa kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha

Korduvad küsimused ettevõtlusteemal, osa 2 *

K: Aga mida teha kui pole raha?

V: Raha olemasolu pole üldsegi nii oluline. Sa ei vaja kontorit, töötajaid, tipp-tasemel kodulehte või juristi. Sa vajad vaid veidi raha, et testida oma ideed. Teeni raha, siis alles kuluta!!

K: Kas inimesed tahavad seda, mida mul on plaan müüa?

V: See on õige küsimus. Kui minu arvates inimesed vajavad seda, mida ma müün, aga nad ei taha seda, siis pole mõtet pingutada. Kuna inimesed juhinduvad ostmisel emotsioonidest, siis ostavad nad seda, mida nad tahavad, mitte seda, mida nad vajavad.

K: Kust ma saaksin abi?

V: Ümbritse end alati tarkade inimestega, kes teavad tohkem kui Sina. Inimesed aitavad ikka neid, kes teevad alles esimesi samme ettevõtluses. Ära karda küsida! Selline tarkadelt inimestelt abi palumine võib säästa nii Su aega kui ka raha.

K: Millele ma peaksin ettevõtluses keskenduma?

V: Turundustegevus peaks alati ületama 60% Sinu ajast, müügile peaksid pühenduma 30% ajast ja 10% jääb planeerimisele ning teistele administratiivsetele ülesannetele.

K: Kus ma peaksin kulutama oma reklaamiraha?

V: Ära kuluta raha reklaamile kui oled alles ettevõtlusega alustanud. Enne raha kulutamist kaalu tasuta variante: internetipõhine sotsiaalne meedia (Facebook, blogimine, Twitter, Orkut), loengute pidamine, koostöövõrgustikud (ettevõtluspõhised või piirkondlikud), e-posti kaudu saadetavad uudiskirjad, artiklite kirjutamine, õpetamine jms.

K: Kas me müüme õigesti? Õigeid tooteid ja teenuseid? Õiges vormis, õigel ajal, õigete kanalite kaudu? Õigele klientuurile? Õige hinnaga? Kas me oleme usaldusväärsed ja usutavad?

V: Kliendid annavad sellele vastuse. Pead neilt uurima seda turu-uuringute ja küsitluste abil enne uute toodete või teenuste müüki panekut.

* Korduvate Küsimuste puhul ei ole tegu eestimaiste küsijatega. Siit leitud küsimused/vastused on kohandatud Eesti oludele.

Loe ka osa 1

1 kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha

Korduvad küsimused ettevõtlusteemal *

K: Kas ma vajan logot kui alles alustan?

V: Ei. Kuid selleks, et esimesi kliente kiiremini saada, tuleks teha visiitkaardid, koduleht ja teised kliendile mõeldud materjalid värvi ning tekstitüübiga. Miks? Sest me kipume ju ka raamatuid valima vaid kaante järgi. Seepärast on alles ettevõtlusega alustanud inimese jaoks oluline see kuidas ta end kliendile presenteerib.

K: Aga kui ma ebaõnnestun?

V: Igaühel on ebaõnnestumisi. Isegi kõige edukamatel ettevõtjatel. Edukat ettevõtjat eristab tavalisest see, et nemad ennetavad ebaõnnestumisi, õpivad neist ja liiguvad edasi.

K: Kas tasub pühenduda firma turundamisele?

V: Lihtsalt uste avamisest ei piisa. Ettevõtjad peavad suutma viia sõnumi oma toodete ja teenuste kohta potentsiaalsete klientideni. See aga tähendab aja ning raha investeerimist turundusele, reklaamile ning avalikele suhetele. Kõik see on vajalik, et arendada oma ettevõtet ning luua bränd (tutvu selle ja selle artikliga).

K: Kuidas hoida ettevõtlus ja pereelu tasakaalus?

V: See pole võimalik. Vähemalt mitte alguses. Igaüks, kes arvab, et ettevõtjaks olek ei nõua täielikku pühendumist, ebaõnnestub.

K: Kui palju läheb ettevõtluse alustamine maksma?

V: See sõltub alustatava ettevõtluse tüübist. Teenusepõhise ettevõtte puhul (nt. konsultatsioonid) võid alustada ettevõtlusega oma kodus väheste kuludega või lausa lisakuludeta.

K: Kes on ettevõtja?

V: Ettevõtja on inimene, kes ei karda planeerida ega ebaõnnestuda. Selleks, et olla edukas ettevõtja ja alustada ettevõtlusega, peab Sul olema mingi plaan. See võib olla detailne äriplaan, aga võib olla ka midagi lihtsamat. Ja siis pead Sa arvestama, et Su plaanid ei pruugi õnnestuda. Aga kui Sa kukud, siis pead Sa uuesti tõusma ja edasi liikuma.

* Korduvate Küsimuste puhul ei ole tegu eestimaiste küsijatega. Siit leitud küsimused/vastused on kohandatud Eesti oludele.

1 kommentaar

Filed under Eelarve, Ettevõtluse arendamine, Nõuanded, Raha, Töö- ja pereelu